Quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống covid 19 | Quyet-dinh-thanh-lap-ban-chi-dao-phong-chong

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ECO VIỆT NAM

*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**********

                                Số : QĐ-01                                                   Bắc Ninh, ngày 09 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc: Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống covid)

- Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia về về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”;

- Căn cứ Công văn số 1096/BYT-MT ngày 23/2/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại nơi làm việc;

- Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh về công tác phòng, chống dịch covid-19;

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thành lập Thành lập bộ phận phòng, chống dịch Covid 19 CÔNG TY CỔ PHẦN ECO VIỆT NAM, gồm những ông (bà) có tên sau đây:

1.        Ông: Bùi Đình Hiếu    Giám đốc nhà máy- Trưởng ban (Cán bộ đầu mối thông tin phòng, chống dịch Covid 19)

2.        Ông: Vũ Văn Hải                                     TT Cơ Điện- Phó ban

3.        Bà: Phạm Thị Toan                                  Trưởng phòng kinh doanh- Thành viên

4.        Ông: Nguyễn Công Quốc Oai                   TT Cơ Khí- Thành viên

5.        Ông: Doãn Văn Bình                                QC- Thành viên

6.        Ông: Vũ Văn Nguyên                              TT Hàn- Thành viên

7.        Ông: Phùng Tuấn Dũng                            TT Xả băng, Cắt Tấm- Thành viên

8.        Nguyễn Thị Yến                                       KHSX- Thành viên

9.        Tạ Thị Mai Hương                                    Kế toán trưởng- Thành Viên

Điều 2: Bộ phận phòng, chống dịch Covid 19 có trách nhiệm:

1. Tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ, phòng chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng, chống dịch Covid 19.

2. Giám sát việc thực hiện các qui định về phòng, chống dịch Covid 19.

3. Tham gia xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó, phòng và chống dịch Covid 19

4. Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các qui định về việc phòng và chống dịch Covid 19 

Điều 3: Các Ông(Bà) có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

CHÚNG TÔI CAM KẾT

  • Uy tín

  • Chất lượng

  • Sáng tạo

  • Tốc độ

Bản quyền thuộc Công ty CỔ PHẦN ECO Việt Nam
Địa chỉ: Lô II.8.1 Khu Công Nghiệp Thuận Thành 3, Phường Thanh Khương, Thị Xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
(84-0222) 3798483            (84-0222) 3 798 484
Email: ecovietnam.sales@gmail.com/ khienvv@ecovn.vn            Website: http://ecovn.vn
Tổng số truy cập: 1424225

Facebook