Công khai hàng loạt "ông lớn" nợ thuế hàng trăm tỷ đồng | Cong-khai-hang-loat-ong-lon-no-thue-hang-t

Công khai hàng loạt "ông lớn" nợ thuế hàng trăm tỷ đồng

OUR COMMITMENT

  • Prestige

  • Quality

  • Create

  • Speed

ECO Viet Nam Joint Stock Company
Add: Lot II.8.1, Khai Son Industrial Zone, Thanh Khuong Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province, Viet Nam
(84-0222) 3798483            (84-0222) 3 798 484
Email: ecovietnam.sales@gmail.com            Website: http://econv.vn
Tổng số truy cập: 1482968

Facebook